02 – Medlidenhedsdræberen

Det er blevet ret populært de senere år
sådan lige at hjælpe mor  over i en anden verden
og dernæst træde frem i ugebladene eller TV
“Jeg har befriet min mor for smerterne”

Dertil kan jeg kun svare sandheden:

Nej du har ikke:
du har i stedet dræbt din mor

Et drab er et drab

Og du har modtaget mængder af advarsler forinden
din skytsånd har atter og atter tilhvisket dig
du har haft en mængde kvaler i dit indre

Det er din samvittighed du hører
men du har ikke lyttet efter – du har ignoreret hjælpen

At mor sagde ja til drabet
gør bare situationen værre
for det gør helt automatisk hende  til selvmorder
og hun bliver omgående bragt tilbage til den bolig
som hun forlod da nuværende inkarnation indledtes
og der vil hun henligge i ensomhed og mørke
mens tanken konstant gennemlever det passerede
lige til den dag oprinder
som forud var bestemt som værende hendes dødsdag

Og den dag vil hun blive bragt til Jorden
for straks at tiltræde en ny inkarnation
helt uden forberedelses- og læretid
dette er nemlig unødvendigt
da den foregående inkarnation jo ikke blev levet til ende
men afbrudt efter hendes ønske
afbrudt af hendes eget barn
som jo nu i øvrigt er en jordisk “berømthed”

*      *      *

Der er – i den rigtige verden – altid en årsag til hændelser
derfor også en årsag til at din mor nu lider
hun har forvoldt andre smerte
måske i dette livmåske i et tidligere liv
måske ved tankeløshed – måske ved en overlagt handling
men den påførte smerte skal sones

Den smerte hun har forvoldt andre
kommer nu tilbage til hende selv
det er det der hedder karma
altså at ens gerninger – gode som dårlige
altid vender tilbage til udgangspunktet

Det er bare så skønt fair og retfærdigt

Inden din mor gik ind til den nu – for tidligt – afbrudte inkarnation
har hun og skytsånden aftalt detaljer
bl.a. hvor og under hvilke omstændigheder
inkarnationen skulle forløbe
bl.a. også at sone nogle af de fra tidligere liv usonede gerninger
og hun får nu lige nøjagtig de smerter
som hun selv har forvoldt en anden person

Men mor nåede desværre ikke at sone sine misgerningerne
idet hun blev hjulpet ud af tilværelsen
fordi datteren nægtede at følge samvittighedens råd

Og mor blev selvdræber
fordi datteren ikke i stedet rådede mor til det rigtige
som hun ideligt blev tilhvisket i sit inderste

Moderen blev derfor bragt tilbage
tilbage til den bolig hun forlod ved inkarnationens indtræden

Der vil hun ligge i ensomhed og mørke
lige til den dag og den time indtræder
som forud for inkarnationen var bestemt som dødstidspunktet

I den stund vil hun blive dysset i søvn og bragt til jorden
for straks at tiltræde en ny inkarnation
ved at blive tilknyttet til et endnu ufødt foster
og så forfra igen med ble i bukserne, o.s.v.

Denne inkarnation vil forløbe parallelt med den netop afsluttede
derfor ikke behov for forberedelses- og læretid

Til gengæld kan jeg næsten helt sikkert love dig
kære datter

at din mor aldrig oftere vil så meget som tænke på selvdrab
det vil fremover være en fremmed tanke
som slet ikke vil finde rod i hendes sind

Og derved kom der så alligevel lidt godt ud af et ellers spildt liv
idet din mor nu – næsten helt sikkert
aldrig oftere vil overveje selvdrab

Men du skal – som alle andre dræbere
redde et andet menneske fra en pludselig død

Ydermere skal opnå den dræbtes tilgivelse
inden du selv kan vandre videre i åndelig udvikling

Så enkle – så fair er de universelle love for livet