02 – Straffedræberen

Straffedræberen er oftest en hel del
nemlig den førende og ledende gruppe
d.v.s. alle medlemmer af parlamentet i landet
herunder også alle tidligere medlemmer
som derved medvirkede til lovenes opretholdelse
uden at protestere

I Danmark hedder det Folketinget
og vi har ikke længere dødsstraf
blev afskaffet via Straffeloven af 1930
og ligeledes afskaffet i den militære straffelov i 1978

Dog havde ingen i DK lidt dødsstraffen siden 1892

Men
så kom tyskerne i 1939 og startede 2. verdenskrig
Danmark blev som bekendt besat 1940.04.09

Da tyskerne havde lidt totalt nederlag foråret 1945
efter så mange, mange millioner mennesker var dræbt
eller havde lidt de forfærdeligste pinsler
og helt ufatteligt store værdier i landene var smadret
kom opgøret med landsforræderne i landene
her i DK blev afsagt 78 dødsdomme
hvoraf de 46 blev fuldbyrdet
den sidst henrettede forræder blev det 1950.07.20
resten fik nogle få års fængsel

At så de før krigen ledende politikere
bare ragede magten til sig og ufortrødent fortsatte
det tjener ikke de politiske partier til ære

Dødsstraffen blev midlertidigt genindført
hovedsageligt for at stille folket tilfreds
og derved selv beholde magten

De efterfølgende politiske ledere
har ligeledes i årtier afvist enhver form for opgør
med de politiske svigerier
før, under, og efter krigen

De bliver ret mange på opgørelsens dag

Universet er heldigvis fuldt af kærlighed og retfærdighed
så enhver kommer til at svare for sit
før eller senere – frivilligt eller ej
alt andet ville jo være uretfærdigt
og det udtryk kendes ikke i den rigtige verden
alt kommer frem

Men i pænt over hundrede år
er ikke nogen – hverken forbryder eller politiker –
henrettet her til lands
så drab via dødsstraf  bliver der ikke at sone for de ledende
altså ikke her til lands