02 – Abortdræberen

Det er min krop
og jeg bestemmer selv over den

Sådan stiller mange kvinder sig op og galer

Absolut og helt klart
jeg kan ikke være mere enig med dig

Og
det samme siger også både Gud og de guddommelige love

Men
nu kommer forskellen
for nogle kvinder fortsætter postulatet foroven:

Det er min krop og jeg bestemmer selv over den
hvis jeg vil have foretaget en abort
så gør jeg det – for det er min krop
og den skal ingen andre bestemme over

Der er problemet
og det er et mægtigt problem
det kan vare flere liv før du kan vandre videre i åndelig udvikling
før du har sonet det drab du begår

Det er din krop – yes
og du kan skære i den alt det du vil

Men
du må sandelig da ikke klippe et andet menneske ihjel
omend dette menneske endnu er ganske lille

Du har leget med drengene
givet dem lov til det drenge (og piger) så gerne vil
nemlig at dyrke sex

No problem
mennesket er skabt (bestemt ikke af Gud) med en iboende sexlyst
så det er en ret naturlig ting
at der dyrkes sex

Pigen eller kvinden har ægget i sig
drengen eller manden har sædcellerne i sig
og hvis sædcellen trænger ind i ægget
er der sket en befrugtning – et nyt menneskebarn er skabt
og den guddommelige livsgnist tilknyttes i selvsamme sekund

Den kropslige udvikling er dermed  påbegyndt

Det lille nye menneske mangler nu bare at vokse sig større
det varer såmænd blot 9 måneder
så er det nye menneskebarn rede til at træde ud

Her er læger ved at operere på moderen
og det lille foster i livmoderen stikker forsigtigt en hånd ud
lægerne tager et foto og lukker igen hullet
barnet mangler endnu uger inden tiden er inde

Derefter vokser det lille menneskebarn videre til skolealderen
endnu senere til et ungt menneske
før voksenalderen indtræder

Altså sådan er det normale forløb
det betinger naturligvis at ingen  afbryder livet undervejs
altså dræber dette opvoksende menneske
på et eller andet trin i dets udvikling

Et drab et er drab
naturligvis
og det er – efter de guddommelige love – helt uden betydning
om nogen dræber barnet før det når at komme ud
eller på et andet tidspunkt i dets liv

Det er blot her på Jorden
at mindre udviklede personager har udtænkt den plan
at man godt må dræbe det kommende menneske
bare det endnu ikke er kommet ud

Enhver – med sin sunde fornuft i behold
kan da sige sig selv
at en sådan lov
kan bestemt ikke være hverken rigtig eller kærlig

Loven kan kun skyldes svage ledere
som giver efter for pres
fra grupper af kvinder
med en stærk vilje – men en endnu uudviklet ånd

Hele miseren skyldes forskellige regeringer siden 1973
så hårdt presset af diverse kvindeorganisationer
at denne løbende drabstilladelse blev vedtaget ved lov
under den socialdemokratiske regering Krag
v justitsminister K Axel Nielsen

At loven om drabstilladelse blev vedtaget her på Jorden
ændrer naturligvis intet ved de universelle love
hvor et liv er et liv – og et liv er helligt
det har ingen i verden lov til at tage

Loven blev i øvrigt vedtaget med blot et meget lille flertal
hvor hovedsageligt de såkaldt røde partier stemte for

Præsterne i vort land
nej, desværre kun nogle præster i vort land

gik dengang i protesttog mod tilladelsen til abortdrab
men siden da har flertallet stukket piben ind

Altså har langt, langt de fleste præster og bisper accepteret
at flertallet af kvinder og tåber i vort land
kræver ret til at lade de små dræbe

Blot en meget lille gruppe af præster
kæmper stadigt og modigt videre
kæmper for de endnu ufødte børn

Men siden hen er der (i de til nu forløbne 45 år)
løbet meget vand i både åen og havet
og i hundredvis af medlemmer af Folketinget
har løbende opretholdt de gældende love
og derved – hver i sær – påtaget sig en del af ansvaret
for alt dette dræberi
til nu er der dræbt omkring 3/4 mio små mennesker
så små – at de endnu ikke var kommet ud af moders skød
men dræbt af deres egen mor
med tilladelse fra Folketinget

Det er godt nok mange drab at være medskyldig i
men netop dem er det – der har givet mødrene
denne drabstilladelse

Og medskyldig i dette massedrab
er hvert eneste medlem af Folketinget siden 1973

Ethvert medlem som ikke – ved enhver lejlighed
har forsøgt at ændre loven

er medvirkende til lovens opretholdelse
og dermed medskyldig i abortdrab
som efterhånden er blevet til dette massedrab

  *      *      *

Moderens beskyttende livmoder
siger man

Men det er altså ikke altid der er beskyttelse nok
for 40 mødre lader hver dag (her i DK) deres lille barn dræbe
16.000 årligt er vi nede på – (har været endnu værre)

2013.09.21 Korsmarken
De 16.000 kors ved motorvej 45 nær Horsens
Sandheden var dog en for hård kost for det officielle Danmark
og inden en uge var påmindelsen forbudt


Du er ikke alene om ansvaret for drabet

Der er normalt en håndfuld

der er normalt mindst en håndfuld andre involveret også
det er måske din kæreste, mand, mor, bedstemor
eller andre “kloge” mennesker
samt naturligvis de direkte involverede
nemlig de der klipper det lille menneske i stykker
inden stumperne suges ud
eller hvilken metode man nu vælger
det er især læger, sygeplejersker, portører, m.m.

 

 

 

 

Det er klart
at de “kloge” rådgivere kommer med råd som
du er lige midt i din uddannelse, du har ikke råd,
jeg vil ikke være bedstemor allerede nu, o.s.v.

Alle de nævnte
bliver helt automatisk erklæret medskyldige i drab
både rådgivere og de i abortmordet direkte involverede

Men derved formindskes ikke din egen skyld
kun du har magten til at sige fra
du er hovedpersonen – du er dræber eller ikke dræber
de andre er “blot” medskyldige i drab

*      *      *

Hvem tror du det er det du netop har dræbt?

Når dit barn – altså hvis ikke du har dræbt det
når 4-5 måneders alderen
udvælges deroppe i den virkelige verden
den ånd der skal tilknyttes netop dit barn
vedkommende bringes straks til Jorden
og sammenknytningen sker

Hvem vedkommende ånd er
ved vi ikke
men med ret stor sandsynlighed kan vi vide
at du formentlig tidligere har været knyttet til vedkommende
måske en ven – måske en mor, søster eller en datter
engang i et tidligere liv
en person som du har et udestående med
og det skulle I have forsøgt at ordne i denne inkarnation
altså en tilgivelse af hinandens tidligere fejl

Men nu har du jo dræbt vedkommendes jordiske krop
og du skal derfor selv  redde en anden person fra en pludselig død
inden du har sonet det netop foretagne drab
og inden du selv kan vandre videre i åndelig udvikling

*      *      *

Der findes kun et enkelt punkt
hvor det er fuldt lovligt at foretage abort
nemlig hvis moderens liv er i fare
vurderet af een eller flere læger

Når denne vurdering er foretaget ud fra bedste overbevisning
da er vedkommende læge straffri i drabet

*      *      *

Jamen hvad så med voldtægt, spørger nogen
da må det være rimeligt at foretage abortdrab

NIX

Voldtægtmænd skriver sig oftest fra samfundets lyssky bærme
og er derfor ikke nået særligt langt i åndelig udvikling
derfor vil afkommet være på nogenlunde samme lave niveau

Men i sådanne tilfælde træder Guds kærlighedslove i kraft
og dersom moderen er uden skyld i det hændte
da vil en højere eller højt  udviklet ånd blive tilknyttet fostret
og vil derved berede moderen megen glæde

*      *      *

Nøjagtig de samme regler er gældende
uanset hvilken form for abortdrab der er tale om

Ægget befrugtes når  sædcellen trænger ind
i selvsamme sekund tilføres en guddommelig livsgnist

Hvis det kommende menneskes herefter afbrydes
er der tale om et abortmord
som straffes efter reglerne

*      *      *

Men ja – igen – til pigen der hævder:

Det er min krop
og jeg bestemmer selv over den

Absolut og aldeles

men du bestemmer ikke over det liv du har bragt til verden
naturligvis ikke

Du må derfor
– under ingen omstændigheder –
afbryde dette liv
altså dræbe fostret

Korsmarken ved E45
Korsmarken ved E45

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *

Det er mit inderlige håb
at jeg med denne information
kan være medvirkende til at spare nogle liv
 de små ofres liv
men også mange lidelser – for mange skønne kvinder

Derfor er det nødvendigt at få denne sektion på nettet nu
så må de andre forklaringer komme senere

Mkh  –  SEM

 

*      *      *
Hvad har de gjort os?
Kaj Munk, om de endnu ufødte

 

Abort er krig mod barnet
Derfor er abort den største trussel mod kærlighed og fred
Mother Teresa

 

Du må ikke slå ihjel
Jesus Kristus

 

*      *      *      *      *      *      *      *

NB
Dersom du er kvinde og fortvivlet
søgende efter råd og hjælp
da kan du roligt henvende til en gruppe
bestående af kærlige og forstående kvinder
som er klar til at hjælpe med råd og med dåd

Du finder gruppen her – hos Retten til liv
www.rettentilliv.dk