01 – 4. dimension

Der er godt nok fortalt meget vrøvl om den 4. dimension
på trods af at vi alle har opholdt os der
tilmed mange, mange gange
mellem jordturene
altså mellem hver ny inkarnation
med andre ord  –  i Himmelen

(der skal som bekendt mindst 7 til mange)

Og nu skal jeg nok vise det
vise helt nøjagtigt hvor himmelen er:

Jorden fotograferet fra Månen – af NASA

Og her kommer et foto omvendt
nemlig månen fotograferet fra Jorden:

Månen fotograferet her fra Jorden


Og der er himmelen

Ikke den mørkeblå baggrund
men placeret mellem Jorden og Månen

Der findes Himmelen

Eller rettere – himlene
for der er nemlig 6 sfærer (eller lag)
alle placeret som et kuglelag uden om jorden
den anden uden om den første o.s.v.

Helt nøjagtigt
så er alle 6 sfærer placeret uden for Jordens atmosfære
og inden for Månens bane

Månen har – som alle andre himmellegemer
en ellipseformet bane
så afstanden til Jorden varierer
den er så nogenlunde mellem 350.000 og 385.000 km
altså noget i retning af 50.000 km pr sfære

Der var nemlig oprindeligt 7 sfærer
lysere2018 og skønnere
jo længere man kommer op

deraf udtrykket “i den 7. himmel”
som har været kendt i alle lande
gennem årtusinder

*   *   *

Det vil givetvis falde svært for mange
umiddelbart at kapere fakta om den 4. dimension

At der vitterligt kan bo mennesker der
at der er 6 andre vedener mellem os og Månen
og at alle de af vore kære der er gået over
opholder sig der

Og endnu sværere bliver det da at tro på
når hver sfære når hele vejen rundt om Jorden
altså som en kugleskal
den anden uden om den første, o.s.v.

Selv med en kikkert kan man jo kikke ud i himmelrummet
hvor i alverden skulle disse verdener – dette liv – så befinde sig

*   *   *

Endnu sværere bliver det da at fatte
hvis man lige tænker på
hvad der skete her i det tidlige forår 2018
da Elon Musk opsendte raketten Heavy Falcon:

Falcon-Heavy, Ikke mindre end 3 x 9 raketmotorer – en enorm kraft – og en voldsom sprudlende mængde ild bagud

I øvrigt en ret utrolig bedrift
for han sender raketter op til blot en brøkdel af den kendte pris
fordi Elon tænker bedre end de fleste
han lader raketdele lande på jorden
så de kan genbruges:

En hjælperaket skydes af efter få minutter – denne her er vej retur til jorden
– og lander temmelig præcist

På netop denne tur havde Elon
sendt sin private Tesla med op
med en dukke i førersædet:

Elon Musk´ s private Tesla på rumtur

 

Den voldsomme hede fra raketaffyringen
sætter dog ikke ild til Bedstemors hus
deroppe i sfærerne

Tværtom
der er ret stor sandsynlighed for
at også hun var en af de mange deroppe i sfærerne
der fulgte netop denne opsendelse på skærme
hvor de naturligvis ser lige så klart som vi gør
altså omformer deres instrumenter det observerede fra 3 til 4 dimensioner

*   *   *

For at sammenligne med noget kendt
som vi heller ikke umiddelbart fatter
kan vi tage en skovsø som eksempel

I en skovsø kan man tydeligt se bunden, når vandet er roligt

Men det er blot at tage en dråbe vand fra søen
og placere dråben under et mikroskop
så vil man se de milliarder af levende væsener
som ikke kan ses med øjet

På ganske samme måde er der milliarder af liv over os
ikke jordiske kropslige væsener – naturligvis ikke
der er vist efterhånden ikke mange andre end præster
der tror på det vrøvl de selv siger:
“Til jord skal du blive – men af jorden skal du igen opstå”

Det er vores ånd der vågner til live deroppe i sfærerne
og vi vågner op i vores åndelige krop
som har en umiskendelig lighed med den krop vi efterlod på Jorden
for ellers kan vore kære jo ikke genkende os

 

 

På samme måde som intet fra 1. og 3. dimension
kan påvirke noget som helst  i 2. dimension
lige så lidt kan noget fra 3. dimension
påvirke noget i den 4. dimension

Altså smutter raketter nemt gennem sfærerne deroppe
uden at gøre nogen som helst skade

En skygge af en raket harmer jo ikke

Tomiko og Nanna viser skyggen

Anden dimension kan ikke skade noget i tredje dimension
og noget fra tredje – kan intet gøre i den fjerde dimension

*      *      *

I øvrigt kan jeg da fortælle om tilværelsen derhjemme i sfærerne
at forholdene umiddelbart er ret lig forholdene her på Jorden
blot meget lysere og skønnere – selv i den første sfære (nærmest Jorden)

I den første sfære opholder unge ånder sig
altså ånder med forholdsvis få inkarnationer bag sig

Når man udvikles og bliver stærkere og renere i ånden
stiger man til næste sfære

Det er på jordturene – inkarnationerne  – man udvikles og styrkes
derhjemme i sfærerne er alt fryd og gammen
der er intet mørke – ingen fristelser at modstå
der undervises man – der lærer man om livets fakta
og næste inkarnation bruger man til at træne det indlærte
få lærdommen til at blive en fast bestanddel af ens personlighed

Et eksempel:
der findes masser af mennesker her på Jorden
for hvem det er helt utænkeligt at hoppe på en anden persons hovede
efter man har slået vedkommende bevidstløs

mens andre personer intet problem har med at gøre netop dette

De seneste få årtier har mange knapt så udviklede
(d.v.s. mennesker med en svagt udviklet ånd – men med en stærk vilje)
oppisket hinanden i mange underlige opfattelser
f.eks. også at alle mennesker skal blandes
for alle er lige langt i udvikling
siger de

Denne meget forkerte opfattelse af virkeligheden
skal de enkelte senere sone – naturligvis
herunder også alle de tårer, al den blod, al den smerte
som disse personer har påtvunget deres landsmænd

Hvis der er noget sfærerne
– altså virkeligheden –
er fyldt med overskud af
så er det kærlighed og retfærdighed

Vi har alle en bolig – i alle sfærer
den står og venter på os

 

Når du dør her på Jorden
dysser din skytsånd dig straks i en søvnlignende tilstand

Det næste der sker
er at du vågner op i den virkelige verden
altså i Himmelen
i den bolig der er netop er din
som du beboede lige til du måtte afsted på din netop afsluttede jordtur

Du vågner – og modtages kærligt af din skytsånd
som trofast har våget over dig under hele din jordetur

Skytsånden har advaret og vejledt dig utallige gange
du hører stemmen som en indre hvisken
nemlig din samvittighed
men alt for ofte har du ignoreret hjælpen
og i stedet fulgt dine egne ønsker
det går nu op for dig

*      *      *

Du kikker dig derpå lidt undrende omkring
mens du siger “Nå ja – det er jo sådan virkeligheden er”

Det der med 4 dimensioner er så genialt og enkelt
at enhver forbavses over hvorfor ingen her på Jorden har kunnet regne det ud
for deroppe er det en ganske naturlig ting

*      *      *

Ret hurtigt forlader din skytsånd dig
for nu skal du til at tænke
tænke hele dit liv igennem

Det er ikke spor svært
for alt står lyslevende foran dig
du ser hvordan du som barn – vuggen – smilede så venligt til den gamle dame
og hun blev både lykkelig og varm om hjertet
nøjagtig samme følelse og varme opstår nu i dig
og du glædes inderligt

Men du ser også de gange du har voldt nogen smerte –
du ikke alene ser den – du føler den selv
enhver gerning – og tanke – kommer tilbage til ophavsmanden

Når du engang er færdig med at tænke den netop overståede inkarnation igennem
da hører du Guds stemme
(du ser og møder ikke Gud før om mange, mange flere inkarnationer)
Han taler til tusinder af gangen
men du hører kun de ord der er beregnet på dig

og du hører Hans milde stemme
kan f.eks.være et spørgsmål som dette:

“Forklar mig mit kære barn
hvorfor handlede du imod din samvittighed
hvorfor løj du om din næste”?

Her nytter det ikke noget at postulere
“nej, det var ikke mig der sagde det”
for alt passeret står optegnet i æteren omkring dig

Når engang regnskabet er aflagt
bliver det dig meddelt
hvor lang forberedelses- og læretid der denne gang kan tildeles dig

Ligeledes får du at vide
hvor din næste inkarnation vil finde sted
og hvor langvarig den vil blive

En ny inkarnation
er altid baseret på den nyligt afsluttede

*      *      *

I sfærerne trænger man ikke søvn

Søvnen er på Jorden livsnødvendig for at indtage livsenergi
til erstatning for det lidte energitab

Men her i sfærerne er alt idel lys
her lider man ikke noget energitab
det sker kun i Jordens mørkeverden

Ej heller er det nødvendigt at indtage føde
men overalt vokser der frugter
hvis smag langt overgår de jordiske
så man indtager – dersom man har lyst

De nydelsesmidler der evt. indtages
fordufter igen ud gennem et fint net af porer i huden

Overalt findes læreanstalter, biblioteker og læsesale
og her findes kopi af alt lødigt materiale
der nogensinde er udgivet på Jorden

*      *      *

Månen fotograferet her fra Jorden

Derude findes Lyset – der er dit rigtige hjem
i denne omgang i et afmålt antal år
baseret på din seneste inkarnation

inden du atter tiltræder endnu en inkarnation
som nødvendigvis må foregå på Jorden
så din ånd kan udvikles
d.v.s. din tanke og vilje styrkes