Info om hjemmesiden + Kontakt

Hvem er udgiveren af så provokerende en side
spørges der

Der er såre nemt at besvare det spørgsmål
det er nemlig mig der er den ansvarlige udgiver
og det glæder mig overmåde meget
endelig at kunne gøre det
efter 1/3 århundredes forarbejde
i form af bl.a. studier, eksperimenter og undersøgelser
herunder studier af vore ca 4.000 bøger og et væld af skrifter
(af de ca 4.000 bøger er de ca 1.000 dog i kopiform)

Det her er min livsopgave
som jeg med både glæde og spændt forventning påtager mig

Disse oplysninger vil bringe store ændringer i verden
det er sikket og vist
men om det sker de næste 3 år
eller om 103 år
det ved ingen

og mig
det er såmænd Svend-Erik Mortensgaard
som er den ansvarlige udgiver

Som uundværlig hjælper har jeg min japanske kone Tomiko
vi har været gift i 26 år
er i øvrigt født inden for samme år
men på hver sin side af Jorden
dog under forbløffende næsten parallelle forhold

Tomiko & Svend-Erik Mortensgaard
Tomiko & Svend-Erik Mortensgaard

Vort daglige udkomme
får vi ved at skaffe skønne japanske produkter til danskerne
i form af japanske møbler

herunder især japanske senge og futoner
hvoraf futonen (den japanske udgave af en madras)

hjælper et tusindtal af danskere til en bedre tilværelse

 

Vort salg sker via hjemmesiden www.japanskeDanmark.dk

Tillige kører vi vores populære “Japansk aften med sushi-kursus”
rundt i landet – dog oftest i Valby Kulturhus

har siden 2008 kørt godt 8.000 kursister igennem
dels på åbne kurser – dels på firmakurser

Nees, blandt landets mindste landsbyer – langt mod vest

Så det giver en hel del ture på tværs af landet
med 2 x 4 timer til eftertanke

*      *      *

Alt hvad jeg er pålagt at fortælle og berette
kommer her på siden
og alt stilles gratis til rådighed for enhver

Det tager i sagens natur sin tid
at få mange emner lagt til rette
og belyst på rette vis – altså en nemt forståelig version

for vi skal jo tillige passe vores forretning
så vi kan betale husleje

Dels derfor giver vi ikke interviews
og vi deltager ikke nogen form for paneldebat
dels vil det jo ligesom være spild af alles tid
at diskutere emner med nogen – der ikke kender nok til emnet

Men dersom nogen alligevel gerne vil betale os
for at tale om disse emner

altså betale for noget der jo i realiteten er gratis
så er der altså en mulighed derfor
men stadig hverken debat eller interview

De derved indkomne beløb
går direkte til foreningen EBV
(EBV = En Bedre Verden)

*      *      *

Vi modtager vældig gerne kommentarer og spørgsmål
kan dog ikke love besvarelse
det rækker tiden slet ikke til
vi er blot min kone og mig

Men alt vil blive skimmet
og sorteret i mapper

Derved får vi et kendskab til
om noget ikke er forklaret godt nok

spoergsmaal@mortensgaard.dk
kommentarer@mortensgaard.dk
sem@mortensgaard.dk