02 – Selvdræberen

Der er jo som bekendt oftest en årsag til alt
også til selvdrab

Den årsag der oftest er til selvdrab
falder i 2 kategorier

1. Du er selv årsag
2. Det skyldes en udefra kommende årsag


Den første kategori
har ofte noget med store penge og svindel at gøre
hvor vedkommende udfører en handling
enten tåbelig eller forbryderisk

Er vedkommende af den feje type
vil han nu ikke høste frugten af egne gerninger
han vil derfor stikke af
stikke af fra fordømmelse – skam – straf

 

Vi ser med jævne mellemrum typen i alle lande
ofte med store konkurser til følge

For blot hundrede år siden
var konsekvensen af deres handlinger langt værre
det gik ofte ud over tusinder af både enker og forældreløse børn

Nu til dags er de udviklede lande
nået frem til et niveau
hvor den type svindel heldigvis er sværere at gennemføre
og derfor sjældnere
takket være denne lidt bedre lovgivning

Den stakkel har en stærk vilje
det er derfor han kan snyde – bedrage og svindle

Men
Han er stadig ikke nået langt i åndelig udvikling
synes tilmed ofte selv
at hvad han gør – er ok

Nogle af denne type
kunne tilmed slet ikke drømme om at dræbe sig selv
uanset hvor meget og hvor groft de har svindlet
og uanset de menneskelige omkostninger
for selv skammen preller af på dem

    Nogle evner ikke længere at føle skam
føler ikke de har gjort noget forkert

 *      *      *

 

Den næste kategori af selvdræbere
er faktisk stik modsat den første kategori
her er i stedet tale om en person med en svag vilje
men ofte noget længere fremme i åndelig udvikling
altså med et finere og mere følsomt sind
ofte finere og ædlere tanker
end den vulgære svindlertype fra før

Du har så absolut intet at skamme dig over
kære du

snarere tværtom

Du skal blot have din vilje styrket

 *      *      *

Verden går dig imod for tiden

ak ja
det er et problem for mange

Men jeg kan bestemt love dig
at du kan overvinde det – du for tiden er oppe mod
du skal såmænd bare have lidt hjælp
og den hjælp er dig allerede ganske ganske nær

Uanset hvad dine nærmeste har fortalt dig
om Gud – som er alles fader
så er og bliver Han et kærligt faktum

Han har sendt os alle herned på Jorden
for at vi kan udvikles åndeligt – altså blive stærkere i ånden
derfor er også du lige nu inkarneret
altså født her på Jorden

Der er desværre endnu så mange
selv de med rod her i vores land
som endnu ikke er udviklede nok til at fatte
at det altså ikke er tilfældigt
vi lige nu er her

De der tror på tilfældigheder
tilhører også den gruppe der tror på
at når den jordiske krop efter et antal år dør bort
så er alt forbi
derefter er der bare mørke og tomhed

Tænk
det er der vitterligt stadig mange der tror

Tror
at vi er her på Jorden ved et tilfælde
at alt blev til ved et gigantisk brag
og fra denne vanvittigheds eksplosion
er der tilfældigvis opstået planeter, sole og stjerner
som tilfældigvis roterer rundt i helt bestemte baner

Samt at der tilfældigvis udvikledes organismer
både en- og flercellede
og at nogle af disse organismer
tilfældigvis voksede sammen og blev til abekatte
hvorfra en gren tilfældigvis skilte sig ud
og den gren blev tilfældigvis til mennesker

Hu-ha-da-da
den tankegang er simpelthen så langt ude
at nok ingen forfatter
ville bruge eksemplet i en røverhistorie

Og alligevel er det den historie der fortælles
af lærerne i skolen
og af professorerne på Universiteterne

Kort sagt
det er den version de ledende har vedtaget
som værende sandhed

 

Når engang H C Andersen tiltræder en ny inkarnation
altså genfødes her på Jorden
da vil han måske fortælle om disse utrolige tider:

“Der var engang i gamle dage
at de ledende i landene på Jorden
havde besluttet sig for
at Gud ikke er
og at alt i verden er bygget på tilfældigheder”

Derefter vil han spinde en skønt Æventyr
om disse lærde mennesker
som immervæk alle havde gået mange år i skole
og nu var blevet så kloge
at de selv digtede det de sagde var virkelighed

Blot 100 år tidligere krævedes der videnskabelige beviser
før noget kunne indgå som sandhed
men nu fantaserede de sig til et kæmpebrag
som de ikke havde det fjerneste bevis for

Og på dette skrøbelige grundlag broderede de videre
og de kommer med de vildeste fantasier
siger f.eks. at der er milliarder af solsystemer derude
men ikke ikke så meget som eet eneste solsystem
uden for vores solsystem
er til dato hverken påvist eller bevist
det er kun noget de ser
hvilket ej heller videnskaben afviser

De tror det sete er et faktum

*      *      *

Den tankegang er bestemt ikke vældig intelligent
og flere og flere videnskabsfolk viger da også bort fra den
for der er alt, alt for meget der ikke kan forklares
dersom Big-Bang teorien skulle være sand

Det er den så sandelig heller ikke
Universet er skabt af Gud
men mennesket er IKKE skabt af Gud

En helt nøjagtig forklaring om alt dette
kommer i en lidt senere lektion

Her skal jeg blot lige have hjulpet nogle mennesker videre
det er svage stakler – udstyret med en ædel tankegang
de mangler blot lige lidt mere styrke
så de kan komme videre i livet
videre frem ad udviklingens vej

De fantaster der postulerer så meget i dag
som ikke kan bevises
de postulerer også
at når du er død – så er du virkelig død
og alt er slut

Præsterne kommer så ind over
og postulerer at “af jorden skal du igen opstå”
og at alt er dig tilgivet
for menneskene dræbte engang Jesus Kristus

Jeg ved snart ikke hvem der er værst

Ikke engang en jordisk far kan være så grov og ond
at kræve den bedste søn skal lide døden
for at sone de andre børns fejl
hvordan i alverden skulle Gud så kunne være så uretfærdig

Det er Han naturligvis heller ikke
Han kræver blot retfærdighed
og at enhver svarer for egne gerninger

Du må ikke tage et jordisk liv
thi et liv er helligt

Dermed må du heller ikke tage dit eget liv

Gør du det alligevel
da venter en grum tid dig
helt uanset hvad videnskaben postulerer

Til gengæld – hvis du gør det
er det givetvis sidste gang
du så meget som tænker på at tage et liv
den tanke vil aldrig oftere kunne fæste bo i dit sind
du vil til evig tid have den grumme periode i erindringen

Sådan er fakta
og ikke som videnskaben postulerer og broderer

*      *      *

Gud har bestemt IKKE skabt menneskets jordiske krop
det har andre magter – men herom senere

Gud har i stedet udstyret alle mennesker med en ånd
og den ånd – altså det rigtige dig – er udødelig

Men den jordiske krop dør på et tidspunkt
bliver ånden straks ført hjem
hjem til den bolig der venter deroppe i Himmelen

den bolig ånden måtte forlade
da den nuværende inkarnation indledtes
altså din indeværende jordtur

Når ånden er diskarneret
altså hjemme i den rigtige verden

hjemme i Himmelen
så er alt meget nemmere
for der findes hverken hverken synd eller fristelser
det er blot her på Jorden

Til gengæld lærer du deroppe
lærer hvordan du kommer videre i udvikling

Deroppe i Himmelen skærpes din vilje og tanke ikke
det sker i stedet her på Jorden
hvor der er masser af fristelser
som f.eks. tage eget liv

*      *      *

Men har et af Guds elskede børn problemer her på Jorden
da er Han altid klar til at yde den nødvendige hjælp

Gud kontaktes via bønnen – altså tanken

Har du behov for hjælp
du er det blot at bede om den – og den kommer

Du former bønnen i tanken – eller siger den højt
hvis det falder dig nemmest

Du fortæller blot
– i dine egne ord –
hvad du mangler hjælp til

Er du bange eller nedtrykt
da fortæl det roligt
og tænk absolut ikke på bønnens udformning
bare bønnen er formet i og kommer fra hjertets dyb
da er den velformet

Hjælpen vil komme – det er sikkert og vist

Formentlig kommer hjælpen ikke i den form du ønsker
men ofte i en form
som viser sig at være endnu bedre

Umiddelbart efter bønnen
vil du allerede føle dig lettere om hjertet
du er ikke længere så nedtrykt
allerede nu kan du bedre overskue vanskelighederne
og de mørkeste skyer synes allerede at drive bort

Du har al mulig grund til at glæde dig
over at du ikke lod de triste tanker få overhånd
og derved fejt prøvede at undslippe dine prøvelser
dem kan du nemlig ikke undslippe

Der er nemlig altid  en årsag til dine prøvelser
måske har du i et tidligere liv udsat andre for noget lignende
det ved vi ikke før vi kommer hjem

Men du vil modtage den hjælp du har behov
hjælp til at gennemstå prøvelserne
dersom du blot beder om den

Og du undgår den forfærdende tid alene i din bolig
dersom du havde gennemført
det forfærdelige du havde i tankene

Gud glæder sig også
endnu et af Hans så højt elskede børn
modstod fristelsen
og voksede i stedet endnu mere i åndelig udvikling

Samtidig styrkedes viljen betydeligt
en sejr blev vundet

Tillykke
kære du

 

 

Citat:
"Afkorter ikke med velberåd Hu eders Jordelivs Dage!

Thi derved skabe I eder selv langt flere og større Lidelser, end hvis I med Taalmod havde baaret eders Jordelivs Byrder. Ja, søge I ved en selvvalgt Død at frigøre eders Aand, da maa I uafladeligen ved Tanken gennemleve de Lidelser, de Sorger, den Vanære, som I ønskede at unddrage eder. I Mørke og Ensomhed, fjernt fra alle eders kære, maa I da ved Tanken atter og atter gennemleve det, som I søgte at undfly; thi ingen Sinde kunne I ved Selvdrab frigøre eders Aand og Tanke; ved eders slette Handling binde I Aanden for lange Tider, og Tanken standser ikke og løses ikke, før den Dag og Time er naaet, der forud var givet for eders jordiske Legemers Død.

Dette siger jeg til de Mennesker, der ere fejge, svage og modløse,

- og til de Mennesker, der haabe ved en selvvalgt Død at kunne unddrage sig Følgerne af deres slette Forbrydelser eller taabelige Handlinger

Og jeg siger dette til eder, for at I kunne vide, hvilke kvalfulde Lidelser I skabe ved Selvdrab.

Ja, hører mine Ord og glemmer dem ingen Sinde! Værer ikke fejge, svage eller modløse, men sætter eders til vor Fader, da vil Han i sin Kærlighed og Barmhjertighed støtte eder og styrke eder.”

Citat slut